Hakkımızda

Hakkımızda

Küçük bir organizasyon ile yola çıkıp Bugün faaliyet gösterdiği pazarda tanınan ve itibar gören bir firma olmuştur. 
Temsilciliğini yaptığı uluslararası üreticiler , yurt içi ve dışından mal alımı yaptığı tedarikçileri ile bu ürünlerin satışını yaptığı müşterileri nezdinde uzun süredir kabul edilir seviyede memnuniyet oluşturabilmiş bir firma konumundadır.
Satışını yapmakta olduğu ürünlerin çok önemli oranı ithal tedarik ile portföyüne kattığı ürünler olup, ağırlıklı gıda sanayiinde üretici konumundaki müşterilerinin hammadde ve yarı mamul niteliğindeki ürünlerini gerek ticari avantajları, gerekse verdiği teknik destek ve katma değer ile alandaki en prestijli ve hacimli müşterilere satma başarısını gösterebilmiştir.
Faaliyetlerini yürütürken ortaya koyduğu çalışma tarzı uluslararası alanda bu sektörlerde oluşmuş olan endüstriyel ürün satış metotlarına uygun olup, bu alanda uzman olarak nitelendirilebilecek bir kabul görmüştür. 
Organizasyon yapısı ve nitelikleri bu modele uygun gelişmiştir. 
Firmanın kurucu yönetim kadrosunun bu alandaki profesyonel kariyer tecrübesinden kaynaklanan  uzmanlığı, bu ayırt edici yapılanmanın oluşmasında etkin rol oynamıştır